ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 

1 τεμάχιο

Διαχωρίζει το λίπος, το οποίο συγκεντρώνεται στην κύρια δεξαμενή από όπου συλλέγεται

Προβάλλονται 1 - 1 από 1 αντικείμενο