ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  • New eco friendly refrigerant 

  • '' Celia ''  Νέο μοντέλο ψύκτη νερού  .        
  • Το περίπτερο της εταιρεία μας στην HOST 2017
  • Η εταιρεία μας συμμετέχει στην HOST 2017.